Páscoa: Grupo Jean Pina compensa os seus colaboradores